Vergunningen & Beheer

Vergunningen

In veel gevallen is er voor een verbouwing een vergunning nodig. BBN-H kan voor het gehele voortraject op een vakkundige en snelle manier uw vergunningaanvraag realiseren, zodat er geen onnodige kosten ontstaan.

Beheer

Omdat er op termijn onderhoud nodig is en de eisen steeds strenger worden, kan BBN-H een meerjarig onderhoudsplan voor u opstellen. Daardoor weet u welke werkzaamheden tegen welke kosten er nu en in de toekomst moeten worden uitgevoerd, om het object in goede staat te houden. Voor  direct benodigde werkzaamheden kan BBN-H een plan van aanpak opstellen en u in contact brengen met de juiste aannemers.

Contact

Hulswitweg 45, 2031BG Haarlem

06 38127370

Info@bbn-h.nl